ЗДО №4, ”Дзвіночок”, Летичів
Хмельницька область, Хмельницький район

Інклюзивна група "Зірочка" вітає вас!

З  ВАШИМИ  ДІТЬМИ  ПРАЦЮЮТЬ:

вихователь

СРЕБНЮК  ОЛЬГА  МИКОЛАЇВНА

                                  

вихователь

ТИСЮК ОЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА

       

помічник вихователя:

КУЧЕР  КАТЕРИНА  ДМИТРІВНА

Вік дітей - старший вік ( 6 рік життя)

Наше кредо:

"Дитинство – це ранок життя людини,
А ранок повинен бути ЩАСЛИВИМ!"

Наш девіз:

Подивіться всі на нас:
Група «Зірочка» - це клас!
Діти разом тут малюють,
Конструюють і рахують,
Дружно, весело танцюють,
Всіх талантами дивують.


  Пріоритетні завдання:

1. Формування в дошкільників навичок безпечної поведінки та здорового способу життя в предметно – практичній діяльності.

2. Розвиток творчих та розумових здібностей дітей.

3. Виховання патріотичних почуттів і формування досвіду моральної поведінки засобами художньо – естетичної та мовленнєвої діяльності.

4. Взаємодія з сім`єю у вихованні дітей для забезпечення повноцінного розвитку дитини.


 

Режим дня

Особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку

Старший дошкільний вік відіграє особливу роль у розвитку дитини: в цей період життя починають формуватися нові психологічні механізми діяльності та поведінки.

Відбуваються великі зміни вищої нервової діяльності. Вдосконалюються основні нервові процеси – збудження і особливо гальмування. Це сприятливо позначається на можливостях саморегуляції. Дитина не так швидко стомлюється, стає більш витривалою психічно(що пов’язано і зі зростаючою фізичною витривалістю).

Під впливом виховання поступово відбувається перехід від імпульсивної ситуативної поведінки, до поведінки, опосередкованої правилами і нормами. Діти активно звертаються до правил при врегулюванні своїх взаємовідносин з однолітками. Формуються соціальні уявлення морального плану, старші дошкільники вже відрізняють хороші і погані вчинки, мають уявлення про добро і зло.

У цьому віці розширюються інтелектуальні можливості дітей. Вона не тільки виділяє істотні ознаки в предметах і явищах, а й починає встановлювати причинно – наслідкові зв’язки між ними, просторові, часові та інші відносини.

Розширюється загальний кругозір дітей. Інтереси старших дошкільників поступово виходять за рамки найближчого оточення дитячого садка і сімї. Дітей приваблює широкий соціальний і природний світ, незвичайні події та факти. Старший дошкільник намагається самостійно осмислити і пояснити отриману інформацію. З п’яти років починається справжній розквіт ідей “маленьких філософів”.

У старшому дошкільному віці зростають можливості пам’яті, виникає навмисне запам’ятовування з метою наступного відтворення матеріалу, більш стійкою стає увага. Відбувається розвиток всіх пізнавальних психічних процесів. У дітей підвищується гострота зору і точність розрізнення кольору, розвивається фонематичний і звуковисотний слух, значно зростає точність, оцінок ваги і пропорції предметів, систематизується уявлення дітей.

Діти стають вибагливі у стосунках і спілкуванні. Вони самостійно створюють ігровий простір, вибудовують сюжет і хід гри, розподіляють ролі. У спільній грі з’являється потреба регулювати взаємини з однолітками, складаються норми моральної поведінки,проявляються почуття. В результаті взаємодії та порівняння своєї поведінки з поведінкою однолітка, у дитини з’являється можливість кращого усвідомлення самого себе, власного «Я».

Інтерес старших дошкільників до спілкування з дорослим не стає слабшим.  Діти активно прагнуть привернути до себе увагу дорослих, втягнути в розмову. Дітям хочеться поділитися своїми знаннями, враженнями, судженнями. Рівноправне спілкування з дорослим піднімає дитину в своїх очах, допомагає відчути своє дорослішання і компетентність. Змістовне, різноманітне спілкування дорослих з дітьми (пізнавальне, ділове, особистісне) є
найважливішою умовою їх повноцінного розвитку.

 


Група "Зірочка"

 

 


Група "Зірочка"

Наші випускники

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *