ЗДО №4, ”Дзвіночок”, Летичів
Хмельницька область, Хмельницький район

Організація харчування дітей в ЗДО №4 "Дзвіночок"

ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

В ЛЕТИЧІВСЬКОМУ  ЯСЛА – САДКУ №4 «ДЗВІНОЧОК»

 

           Організація якісного та повноцінного харчування дітей у ЗДО №4 «Дзвіночок»  здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№911-VIII) від 24.12.2015 р. Постанови КМУ від 22.11. 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), Постанови КМУ   від 18.01.2016 р. №1243 (встановлення плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у державних і комунальних ДНЗ), Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від   17.04.2006 р.  № 298/227) (зі змінами). 

         Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань,  для повноцінного росту і розвитку дітей, які здобувають освіту в закладі дошкільної освіти.

          Режим харчування дітей ЗДО №4 «Дзвіночок» триразовий (сніданок, обід, підвечірок), що відповідає режиму роботи закладу та вікових груп і затверджується завідувачем. Під час оздоровчого періоду  організовується додатковий прийом їжі — другий сніданок з 10.00 до 11.00 у вигляді фруктів, соків, які видаються під час прогулянки.

          Для організації оптимального питного режиму діти забезпечуються  водою за індивідуальною потребою. Кип’ячену воду дають після охолодження до кімнатної температури. Її зберігають у добре вимитому посуді і міняють не рідше ніж 1 раз на добу.

         Розподіл їжі за калорійністю протягом дня такий:  сніданок — 35 %, обід — 45 %, підвечірок  —  20 %. Тривалість сніданку, підвечірку — по 20 хв., обіду — 25–30 хв. Об’єм їжі відповідає віку дитини.

          Організовано дієтичне харчування, що  передбачає зміну технології приготування страв (готуються тушковані, варені, протерті страви).

Принципи організації харчування в ЗДО №4 «Дзвіночок»:

 • відповідність енергетичної цінності раціону харчування енерговитратам дітей;
 • збалансованість та максимальна різноманітність раціону;
 • технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність;
 • забезпечення санітарно-гігієнічних норм (дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв).

 

В ЗДО №4 «Дзвіночок» ведеться планомірна робота, зокрема:

 • організоване безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку);
 • харчування здійснюється згідно з примірним двотижневим меню яке складається   на осінній, зимовий, весняний, літній періоди;
 • щодня на кожний наступний день, відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв, складається меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування;
 • організовано дієтичне харчування, що  передбачає зміну технології приготування страв (готуються тушковані, варені, протерті страви).
 • щодня за 30 хв. до роздачі їжі сестра медична старша оцінює якість приготування страв, в її присутності кухар відбирає добові проби, які зберігаються протягом доби в холодильнику  і є показником якості роботи кухарів.
 • видача страв з харчоблоку здійснюється згідно графіка у відповідну промарковану тару з кришками безпосередньо після закінчення їх приготування та бракеражу готової продукції;
 • за кожною дитиною у групі закріплено постійне місце за столом;
 • перед кожним прийомом їжі стіл сервірують згідно з меню;
 •  дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами (згідно з вимогами освітньої програми);
 •  загальне керівництво організацією харчування здійснює керівник дошкільним навчальним закладом. Постачальники продуктів харчування і продовольчої сировини разом з керівником закладу складають графіки і маршрути постачання та обсяги завозу;
 • об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад протягом дня;
 • бракеражною комісією дошкільного  закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування;
 • продукти харчування надходять до ЗДО №4 «Дзвіночок» разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення;
 • комірник планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню;
 • для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша веде облік  виконання норм харчування. Кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція;

 

         Питання організації харчування в Лктичівському ясла – садку №4 «Дзвіночок» аналізуються, узагальнюються наказом завідувача та розглядаються на педагогічних радах, виробничих нарадах, загальних зборах, батьківських конференціях.

 

        Основними показниками якості та ефективності організації харчування в дитячому садку  є добре самопочуття дітей, відсутність шлунково – кишкових захворювань, позитивні показники антропометричних вимірів дітей, позитивні показники лабораторного контролю за якістю харчування.

 

ВАРТІСТЬ  ХАРЧУВАННЯ

        Вартість  харчування дітей у ЗДО № 4 «Дзвіночок» встановлюється виконавчим комітетом Летичівської селищної ради  один раз на рік з урахуванням матеріального стану сім’ї та режиму роботи закладу. Батьки вносять плату в розмірі 60 % від вартості харчування на день. Така норма передбачена  Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах  від 21.11.2002 № 667 (зі змінами від 22.07.2003 №490, від 25.07.2005 № 431, від 07.04.2015 № 404, від 08.04.2016 № 402).

      Вартість харчування однієї дитини на день розраховує  бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. № 1591, та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну, що діє у нашій місцевості на момент складання кошторису.

        Пунктом 2.9 Порядку №667 визначено, що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти. Плата з батьків не зтягується за дні, у які дитина не відвідувала  заклад освіти, а саме: у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо.

        Плата за харчування дітей у дошкільному  закладі вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством (п. п. 2.7п.2 Порядок №667).

           У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (із змінами). У такому разі адміністрація ЗДО зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

ПІЛЬГИ   НА   ХАРЧУВАННЯ

 

     Від плати за харчування дітей у Летичівському ЗДО №4 «Дзвіночок»  можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

повністю звільняються від плати за харчування діти пільгових категорій, а саме:

 • діти учасників АТО;
 • діти з родин вимушених переселенців з Автономної республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей;
 • діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;
 • діти – сироти, діти позбавленні батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;
 • діти – інваліди;
 • діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

оплата за харчування 50 %:

 • діти  з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років)

 

Для оформлення пільги на харчування

необхідно надати наступні документи:

 • Діти із багатодітних сімей:  ( посвідчення батьків багатодітної сім'ї (копія); свідоцтво про народження дитини (копія).

Діти із малозабезпечених сімей:  довідка видана органами праці та соціального захисту населення про призначення допомоги (оригінал);  свідоцтво про народження дитини (копія).

Діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:  виписка рішення про опікунство (копія); свідоцтво про народження дитини (копія).

Діти - інваліди:  посвідчення матері (батька) дитини – інваліда (копія); медичний висновок на дитину – інваліда (оригінал); свідоцтво про народження дитини (копія).

Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи: посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (копія); свідоцтво про народження дитини (копія).

Діти з родин вимушених переселенців: довідка про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (копія);  довідка з  центра зайнятості або довідка з міста роботи (оригінал);  свідоцтво про народження дитини (копія).

Діти із сімей військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (АТО): посвідчення учасника АТО (копія); довідка з військової частини, що учасник (батько) на даний момент перебуває в зоні антитерористичної операції (оригінал);

 свідоцтво про народження дитини (копія).

   

Пунктом 2.10 Порядку встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

 

Корисна інформація

- Норми харчування дітей у закладі дошкільної освіти

- Графік закладки основних продуктів харчування в котел

- Тривалість термічної обробки продуктів

- Рекомендації щодо видачі комірником і прийому кухарем продуктів харчування та продовольчої сировини з комори на харчоблок

- Рекомендації щодо видачі став з харчоблоку на групи

 

Логін: *

Пароль: *