ЗДО №4, ”Дзвіночок”, Летичів
Хмельницька область, Хмельницький район

Результати моніторингу якості дошкільної освіти

Відповідно до Закону України "Про освіту", наказу МОН України "Про порядок проведення моніторингу якості освіти" від 16.01.2020р. №54, наказу Державної служби якості освіти України №01-11/71 від 30 листопада 2020 року "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти", Листа МОН України №1/9-406 від 10.08.21 року "Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році, з метою дослідження стану і результатів освіти та освітньої діяльності ЗДО №4 "Дзвіночок", розроблено та схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2121р.) Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Летичівського ясла-садка №4 "Дзвіночок". Також розроблено Критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів Летичівського ясла-садка №4 "Дзвіночок".

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвої компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

   З огляду на це, пріоритетним напрямом діяльності нашого закладу є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компоненту. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної  наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

   Зміст освітньої роботи із здобувачами освіти Летичівського ясла - садка №4 «Дзвіночок» реалізується через Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»  та Плану роботи закладу на навчальний рік.

Вивчення стану реалізації БКДО, стану організації освітнього процесу в ЗДО №4 "Дзвіночок". Результати моніторингу якості дошкільної освіти у 2019/2020 н.р.

 

Логін: *

Пароль: *