ЗДО №4, ”Дзвіночок”, Летичів
Хмельницька область, Хмельницький район

Скарбничка музичного керівника

                    

                     Музичний розвиток дитини в сім'ї

                 (Консультація для батьків)

      Усі хоч раз у своєму житті чули про унікальний вплив музики на розвиток дитини. Та, попри це, у більшості батьків наших вихованців усе одно виникають запитання: «Чи варто навчати дитину музики? Навіщо це їй?». У той самий час батьки зовсім не вагаються у виборі, коли мова йдеться про навчання їхньої дитини математики, мов або інших наук. Для того, щоб пояснити батькам, що дає музика для розвитку їхньої дитини, як вона впливає на якість її майбутнього життя, - проводимо консультацію для батьків. 

Роль родини в музичному розвитку дитини

       При народженні кожна дитина має тонкий музичний слух і добре відчуття ритму. Втім, якщо ці здібності не розви­вати, з часом вони згасають. На думку дослідників, саме завдяки музичному слуху та відчуттю ритму малюки здатні сприймати мовлення людей. Із суцільної мішанини звуків вони з часом почи­нають виокремлювати слова, упізнаючи їхні ритмічні схеми. Усьо­го за кілька місяців у пам'яті малюків накопичуються сотні слів: ритмічно-звуковисотно-інтонаційно організованих звукових еле­ментів.

    Малюки ростуть, йдуть до дитячого садка. У цей час розвивати їхні розумові здібності, збагачувати палітру емоційності, зміцнюва­ти духовне та психічне здоров'я та навіть формувати теплі, довірли­ві стосунки з однолітками, педагогами та батьками можна за допо­могою свідомого навчання музики.

       У нашому дитячому садку ми регулярно проводимо «Дні від­критих дверей», коли батьки мають змогу стати безпосередніми учасниками освітнього процесу, побачити, як музичний керівник працює з їхніми дітьми, як зацікавлює їх, як прищеплює любов до музики. Проте у цьому напрямку лише праці і старань музичного керівника  не достатньо. Він є лише помічником у ви­хованні дитини, яка вчиться, насамперед, у батьків - бо вони є пер­винною основою її знань, свідомості та буття.  

        Отже, батьки мають спонука­ти своїх дітей до музичної твор­чості, брати разом з ними участь у різних творчих заходах, влашто­вувати родинні свята, вечори роз­ваг, створювати імпровізовані оркестри. Якщо дитина захотіла влаштувати самодіяльний концерт удома - батькам варто натхненно підтримати цю ідею.

         Родинні свята мають велику силу. День Матері, День Батька, Дні народження, які су­проводжуються піснями, танками, віршами, не лише згуртовують родину, а й допомагають сформу­вати у дитини ціннісні поняття, розкривати її творчі здібності. Батькам слід прищеплювати своїм дітям любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до ветеранів ві­йни, літніх людей, співчуття до людей з обмеженими можливостями. А музика у цьому лише допомагає.

    Ми пропонуємо батькам відвідувати разом з дитиною концерти, театральні вистави, переглядати дитячі телепередачі, які сприяють наповненню її духовного світу, розширенню світогляду, ознайомленню з традиціями, святами, казками укра­їнського народу. Збагатити дітей музичними враженнями допо­можуть, зокрема, такі телепередачі, як: «Крок до зірок», «Срібний апельсин», «Уроки тітоньки Сови», «Веселі нотки», «Вечірня казка» та інші.

   Проте найліпшим прикладом для своїх дітей є самі батьки. Вони є основним джерелом, звідки дитина бере зерна істини. А про­аналізувати рівень зацікавленості батьків музичним розвитком сво­єї дитини можна за допомогою анкетування (див. Додаток).

      Музика має великий вплив на формування свідомості дитини, її духовного світу, сприймання навколишнього. Будь-яке му­зичне спілкування з дитиною слід будувати на спільній діяльності, партнерстві, де ведучий - дорослий, а партнер-учасник - це дитина.

   Любов до музики, прищеплена в дитинстві, може стати міцною основою подальших досягнень та успіхів дитини. Раннє навчання музики відкриває широкий шлях до інтенсивного розвитку сен­сорних здібностей, створює надійний фундамент для становлення й подальшого розвитку всіх пізнавальних процесів, гармонійного поєднання емоційного і раціонального, духовного життя людини у майбутньому. Тож завжди кажемо батькам: «Підтримайте свою дитину, до­поможіть їй розкрити себе ще з раннього дитинства». 

Запитання анкети для батьків щодо  музичного розвитку їхньої дитини.

* Чи вважаєте музичне виховання важливим у розвитку вашої дитини? Чому?

* Чи слухаєте разом з дитиною музику (у живому виконанні, аудіозаписі, відео- записі)?

* Чи берете участь у святах, розвагах, що проводяться у дошкільному навчальному закладі? Якщо ні, то чому?

* Чи співаєте разом зі своєю дитиною вдома (колискові, забавлянки, жартівливі пісні)?

 *  Чи імітуєте голоси героїв під час читання з дитиною казок, чи озвучуєте їхній спів?

* Чи музикуєте з дитиною? Якщо так, які музичні інструменти використовує­те, іграшкові чи справжні?

          *   Чи підтримуєте дитячу ініціативу у танцювальних рухах? Як саме?

           *  Чи влаштовуєте вдома імпровізовані танцювальні виступи у власноруч виго­товлених костюмах?

          *  Чи підтримуєте дитячу ініціативу у створенні музично-ігрових ситуацій (гра в музичне заняття, концерт, театр тощо)?

          * Чи готуєте разом з дитиною музичні номери, виступи-сюрпризи до родинних свят, приходу друзів?

         *   Чи ділитеся з дітьми власними талантами і вміннями? Якщо ні, то чому?            

          *  Як часто відвідуєте професійний театр разом з дитиною? Чи обмінюєтеся вра­женнями?

         *   Чи поєднуєте діяльність дитини в побуті з творчістю? Як саме?

         *  Яким чином підтримуєте музичні інтереси вашої дитини?

         *  Чи підтримуєте розмову з дитиною, коли вона ділиться своїми музично-естетичними враженнями?

         *  Чи маєте вдома мистецьке середовище? Яке воно?

          * Чи збираєте музичну фонотеку для слухання й танцювально-ігрової діяльності дитини (музичні казки, дитячі пісні, дитячі балети й опери, інструментальні п'єси, сучасну естрадну музику тощо) та відеотеку?

      *   Яка музика подобається вашій дитині? Яка музика подобається вам

        *    Чи зверталися за порадами до педагогів щодо музичного виховання вашої ди­тини?

 http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=323

 

 

 «Розвиток музикальності дітей дошкільного віку засобами LEGO­ технологій» 

Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові до знань.

В.Сухомлинський

       В Україні, як і в усьому світі, набирає ваги так зване покоління Y, або «діти тисячоліття», які народилися між 1990 і 2000 роками. Їхні погляди, спосіб життя кардинально відрізняються від старших поколінь. Досить поглянути на організацію офісів провідних технологічних корпорацій, щоб зрозуміти, на що орієнтується креативний клас, який визначає обличчя сучасної економіки. Для них немає чіткого розмежування між роботою, навчанням і відпочинком. Робота не обов’язково має бути серйозною і нудною. Життя для них – це постійне творення, гармонія між зароблянням коштів, пізнанням нового, самовдосконаленням, грою та розвагою. На підході покоління Z. Сучасні діти значно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не обов’язково будуть поділяти погляди старших. Яке життя оберуть сьогоднішні дошкільнята? Якою б не була відповідь, маємо запропонувати майбутнім поколінням українців школу, яка буде для них сучасною. Саме  сучасній  школі відповідає інноваційна ЛЕГО-система.

ЛЕГО одна з відомих і поширених на сьогодні педагогічних систем, що використовує  моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання та- розвитку дитини. Основним принципом навчання є принцип «Навчання через дію» діти отримують знання в процесі побудови та дослідження моделей з конструктора.

       ЛЕГО- конструктор –  це набір для створення різних цікавих ігор. Для наборів ЛЕГО характерні висока якість, естетичність, незвичайна міцність, безпека. Широкий вибір цеглинок і спеціальних деталей дає дітям можливість будувати все, що душі завгодно. Конструктори ЛЕГО– це цікавий матеріал, стимулюючий дитячу фантазію, уяву, формуючий моторні навички. Лего-конструювання допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працюючи і бачачи кінцевий результат.

           ЛЕГОце самостійно сконструйована іграшка, яка буде існувати незалежно від конструктора, стане для дитини коханою і буде брати участь в інших іграх.

            За допомогою конструктора ЛЕГО вирішуються завдання освітньої діяльності за наступними напрямками:

 • Розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому загально мовленнєвий розвиток і розумові здібності.
 • Навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі.
 • Ознайомлення з математичними поняттями, розв’язування математичних та логічних задач.
 • Розширення уявлень про навколишній світ, архітектуру, транспорт, ландшафт.
 • Розвиток уваги, пам’яті, творчого мислення.
 • Формування навички діалогічного мовлення, розширення словникового запасу.
 • Вміння працювати у групі, спілкуватися, бути толерантними один до одного.
 • Створення атмосфери змагання.

           Добре організована робота з конструктором ЛЕГО має великий виховний потенціал: допомагає виробляти певні якості особистості – посидючість, терпіння, взаємоповагу, охайність. Все це разом узяте і дозволяє активізувати мислення, формувати стійкий інтерес до організованості, в музичній діяльності – розвиток музикальності.

 

Музикальність (музичність) - комплекс природних задатків - музичного слуху, ладового і ритмічного почуттів, музичної пам’яті,  координаційні здібності, які утворюють сприятливі передумови для виховання у особистості музичного смаку, здатності до цілісного сприйняття музики.

  Компоненти музикальності, які можливо моделювати за допомогою конструктора LEGO:

 • темпчастота викладання цеглинок, яка позначає швидкість руху (швидко близьке розташування цеглинок, повільно  -  відстань між цеглинками більше,  сповільнюючи/прискорюючи  - поступове відповідну зміну відстані між цеглинками);
 • . Молодший вік

Швидко - «Веселім м’ячики», муз. М.Сатуліної;

Повільно - «Сумно»,муз. Г. Фріда;

«Великі та маленькі ніжки».

Старший вік  Швидко  - укр..нар. танок «Гопак»;

Повільно - О. Гречанінов «Сумна пісенька».

 • метр і розмір використовуючи різноманітні цеглинки зробити метр видимим (тактування – використання різнокольорових або різних за розміром цеглинок для позначення сильною і слабких часток);
 • . Гра «Музична поляна», «Веселий потяг»
 • ритм - використовуючи чергування кольору або розміру цеглинок  представити ритмічні відносини;
 • . Музично-дидактична гра «Проплескати  ритм», «Ритмічні малюнки».
 • звуко-висотні відносини – використовується кольорове моделювання відповідне нотному запису.

    Приклад. Музично-дидактична гра «Сходи», «Драбинка», «Композитори та  

     виконавці», «Вгадай мелодію».

 • динамікаконструктивний показ в просторі об’ємів (розміру), що імітують ступінь гучності і переходи динаміки.
 • Музично-дидактична гра «Голосно-тихо».
 • партитура використання та різноманітне чергування різних видів цеглинок.
 • музична форма-створення різнобарвного і різнорозмірного зорового образу твору.
 • . Музично-дидактична гра «Склади пісеньку»

      У процесі музичного моделювання за допомогою конструктора LEGO вирішуються наступні завдання:

 • використання дитиною всіх своїх можливостей;
 •  активне застосування фантазії та здатності до творчості;
 • формування вміння висловлювати свої почуття через практичне моделювання;
 •  розвиток музично-слухових здібностей;
 •  розвиток концентрації уваги, нервово-психічних процесів.

 

Інноваційні технології в музичному вихованні дошкільників 


 

 

Музика в житті малюків

Консультація для батьків дітей раннього та молодшого дошкільного віку

 

У дитини одним із перших формується слуховий аналізатор, тож музика найраніше серед усіх видів мистецтв стає доступ­ною для сприйняття дитини. Приємні, злагоджені звуки потрібні для гармонійного фізичного та інтелектуального розвитку дитини і у лоні матері, і після народження. Вони сприятливо діють на на­стрій дитини, викликають у неї відчуття задоволення.

Благодатні звуки

Медики стверджують, що нестача у житті сучасних дітей бла­годатних звуків викликає хвороби. Дзюркіт струмка, шелест листя, щебетання птахів та багато інших звуків, серед яких людина жила впродовж тисячоліть, сьогодні змінилися на гул реактивних літаків, гуркотіння автомобілів та побутової техніки. Дитина частіше чує по­стріли, лайливі слова, зойки жаху з телевізору, ніж ніжний спів ма­тері. Прикро, але батьки зазвичай не надають цьому значення, вони про­сто не знають, що благодатні звуки природи та музики мають величез­ний вплив на організм на фізіологіч­ному рівні.

   Доведено, що музика може за­спокоювати чи збуджувати нервову систему, прискорювати чи уповіль­нювати роботу серця та дихання, нормалізувати артеріальний тиск, підвищувати рівень ендорфіну (ре­човини, яка виробляється в мозку і сприяє підвищенню життєвого то­нусу людини, усуненню больового синдрому), регулювати температуру тіла, активізувати імунітет, стимулю­вати вироблення гормонів, що блоку­ють стрес.

               Вплив музики на психологічний стан людини

   Музика має потужний психо­логічний вплив на людину. З огля­ду на це важливо звернути увагу, яку музику слухають батьки та їхні діти. Збуджуюча, гучна музика, що виражає агресивний настрій, позбавляє лю­дину — і дорослого, і дитину — стану врівноваженості, спокою, а за певних умов, наприклад, на рок-концертах, спонукає до руйнівних дій. Особли­во протипоказана така музика гіперактивним, розгальмованим дітям зі слабким контролем — вона підсилює негативні прояви у їхній поведінці.

Спокійна музика дарує відчуття радості, любові; здатна гармонізува­ти емоційний стан і дорослого, і маленького слухача. Таку музику можна використовувати перед сном, щоб допомогти дитині за­спокоїтися і розслабитися. Коли дитина ляже у ліжко, батьки мо­жуть увімкнути спокійну, тиху, мелодійну, м’яку музику та попро­сити дитину заплющити очі, уявити себе в лісі, на березі моря, у саду або в будь-якому іншому місці, яке викликає позитивні емо­ції. Потрібно звернути увагу дитини на те, як розслабляється і від­почиває кожна частина її тіла.

Інтонація мовлення

Інтонація мовлення людини також надзвичайно потужно впливає на свідомість: і того, хто сприймає це мовлення, і того, хто, власне, гово­рить. Внутрішній стан, думки, ставлення до світу ми втілюємо в інто­нації свого мовлення. А те, що ми говоримо, і як це вимовляємо відпо­відно накладає відбиток на психологічний стан слухача, впливає на наші стосунки з ним. Наприклад, грубий, різкий голос дорослого може викликати у дитини сильний переляк і стан заціпеніння. Постійно роз­дратований, незадоволений голос породжує у слухача відчуття, що його не люблять і не цінують як особистість. Натомість навіть відмова, виголошена дитині спокійним, м'яким, немов співчуваючим голосом, допомагає дитині легше примиритися з незадоволеністю її бажання.

 

Усі чинники, про які йшлося, певною мірою впливають на роз­виток власне музичних здібностей дитини. Батькам слід знати, що музичні здібності у дитини можуть виявлятися дуже рано, проте якщо ви не помічаєте особливих їхніх проявів — однозначні висно­вки про їх відсутність теж не варто робити. Лише систематична тур­бота батьків про прилучення дитини до музики зможуть закласти в ній «ядро» музичності. Для цього батькам потрібно набратися тер­піння. Раджу приділяти музичному розвитку дитини хоча б 3-5 хви­лин на день, і результат не забариться.

Нагадаю про те, що найважливіше завдання для дорослих — навчити дитину уважно слухати музику. Окрім того, потрібно дба­ти й про розвиток у дитини співочих навичок, уміння ритмічно ру­хатися під музику.

Більшість батьків не мають музичної освіти, та це й не обов'язково. Достатньо вміти чисто співати, правильно інтонувати мелодії, виразно виконувати танцювальні рухи. Вдома можна повто­рювати репертуар, з яким дитину ознайомлюють у дитячому садку. Крім того, на домашніх музичних заняттях є можливість ознайомлю­вати дітей з новими музичними творами, які знають батьки. Але потрібно зважити на те, що ці твори мають бути зрозумілими дітям.

Дитина дуже емоційно реагує на голос і рухи своїх батьків, із задоволенням наслідує їх. Збагатити уяву дитини про звукову палі­тру музики допоможуть також різноманітні музичні інструменти (наприклад, бубон, барабан, трикутник). З часом батьки зможуть укомплектувати оригінальний домашній оркестр із простих музич­них інструментів; влаштувати імпровізований виступ такого орке­стру перед гостями та родичами, або навіть залучити і їх до спіль­ного музикування. Така творчість принесе неабияке задоволення насамперед дитині.

Усі батьки хочуть угледіти у своїй дитині хоча б маленький па­росток майбутньої талановитої особистості. Крім того, усі хочуть бачити свою дитину доброю, чуйною, такою, що розуміє і цінує кра­су навколишнього світу. Ці чудові людські риси можна виховати за допомогою мистецтва. Тож раджу батькам не втрачати дорогоцінно­го часу і почати сіяти зернини творчості у своїх дітях уже з раннього віку. З музикою робити це — суцільне задоволення!

         

 

Логін: *

Пароль: *