ЗДО №4, ”Дзвіночок”, Летичів
Хмельницька область, Хмельницький район

Порядок прийому дітей до закладу

Правила прийому до ЗДО №4 «Дзвіночок»

  Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003. №305 та наказу МОЗ №157 від 27.01.2018р., прийом дітей в заклад дошкільної освіти здійснюється керівником протягом ка­лендарного року на підставі:

  • Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
  • Медичної до­відки про те, що дитина здорова від лікаря - педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров'я, в якому спостерігається дитина. (У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного із батьків в цій довідці потрібно зробити відповідний запис лікарем).
  • Довідки про епідеміологічне оточення.
  • Копії  свідоцтва про народження дитини;
  • Карти профщеплень.

       Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною ко­місією в закладі охорони здоров'я. Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони від­відування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, закладу дошкільної освіти, (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то пи­тання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевим органом управління освітою. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до дитячого садка та відвідувати його.

 

  Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми потребами додатково подається:

  • висновок психолого-медико-педагогічної консуль­тації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;
  • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу;
  • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Логін: *

Пароль: *