ЗДО №4, ”Дзвіночок”, Летичів
Хмельницька область, Хмельницький район

Пріоритетні напрямки роботи на 2022/2023 навчальний рік

 В 2022/2023 н.р. зусилля педагогічного колективу закладу буде спрямовано на продовження розв’язання науково - методичної проблеми:  

    Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації  Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості дитини.

Основні завдання на 2022/2023 н.р.: 

1. Продовжувати створення безпечних умов організації освітнього процесу; формувати в дошкільників свідоме ставлення до власної безпеки та елементарні навички безпечної поведінки і стресостійкості, збереження життя та здоров’я (фізичного, психологічного, емоційного).

2. Вдосконалювати роботу щодо формування соціально – громадянської компетентності дошкільників шляхом консолідації зусиль педагогів і батьків для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання.

3. Підвищувати якість освіти шляхом опанування педагогами  інноваційних технологій  для формування художньо-мовленнєвої компетенції дошкільників.

 4. Використовувати  різні види ігор, як природного ресурсу дитини, для подолання кризових ситуацій.

    

   В 2020 / 2021 н.р. зусилля педагогічного колективу закладу буде спрямовано на продовження розв’язання науково - методичної проблеми:

«Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації  Базового компонента дошкільної освіти  та Концепції Нової української школи, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості дитини»

Основні завдання на 2020 – 2021 н.р.:

1. Поглибити роботу щодо впровадження в освітній процес ідей сталого розвитку. Сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: ресурсозбереження, ефективне спілкування та побудову гармонійних стосунків з оточенням.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток творчої особистості дошкільника шляхом створення умов для своєчасного виявлення природних задатків і здібностей дитини.

 

3. Забезпечити ефективність освітнього процесу шляхом підвищення інформаційної компетентності та медіаграмотності  педагогів та створення єдиного інформаційного простору засобами ІКТ та технічних засобів навчання.

4. Продовжувати втілювати педагогіку партнерства з родинами та громадкістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальних  мережах.

Логін: *

Пароль: *